Sunday, November 27, 2011

Rasulullah s.a.w. sebelum tidur membaca : Bismikallahumma ahya wa amut (Dengan nama-Mu ya Allah aku hidup dan mati), dan apabila bangun tidur membaca; Alhamdulillahil ladzi ahyana ba’da ma amatana wailaihin nusyur (Segala puji bagi ALLAH yang menghidupkan aku kembali setelah mematikan aku dan kepada ALLAH akan bangkit) -Bukhari-

No comments:

Post a Comment