Sunday, November 27, 2011

Orang TUA adalah zaman akan DATANG kita dan KANAK-KANAK adalah zaman masa LALU kita..Jadikan PENGALAMAN masa lalu bagi mempersiapkan DIRI untuk HARI akan datang..."

No comments:

Post a Comment