Wednesday, June 22, 2011

Akhlak Terhadap ALLAH S.W.T Antara ciri terpenting akhlak manusia dengan ALLAH S.W.T :

1.Beriman dengan ALLAH S.W.T
-Mengakui, mempercayai dan menyakini ALLAH S.W.T itu wujud serta beriman dengan rukun-rukunnya dan melaksanakan segala tuntutan-Nya di samping meninggalkan segala sifat atau perkara syirik terhadap-Nya.

2.Beribadah atau mengabdikan diri, tunduk, taat dan patuh kepada ALLAH S.W.T
-melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala larangan-Nya dengan ikhlas semata-mata kerana ALLAH S.W.T

3.Sentiasa bertaubat
-juga mengharap kepada ALLAH S.W.T dalam segala usaha dan amalannya. Segala gerak-geri hidup hanyalah untuk mencapai keredhaan-nya bukannya untuk mengharapkan pujian atau perhatian manusia.

4.Melaksanakan segala perkara yang wajib, fardu dan nawafil.
5.Redha menerima qada’ dan qadar ALLAH S.W.T
-Sabda Rasullulah S.A.W yang bermaksud ‘’Apabila mendapat kesenangan dia bersyukur dan apabila dia ditimpa kesusahan dia bersabar, maka menjadi baiklah baginya.’’

No comments:

Post a Comment