Sunday, January 22, 2012

COUPLE VS NIKAH


Imam Ahmad meriwayatkan dalam Musnadnya bahawa Rasulullah SAW bersabda: “Dua rakaat orang yang beristeri itu lebih baik daripada tujuh puluh rakaat orang bujang."
Aisyah berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, “Nikahilah wanita, sebab ia akan mendatangkan kekayaan."
Seorang sahabat yang bernama Syadad bin Aus ra, dengan penuh semangat berkata pada keluarganya, "Nikahkanlah aku, sebab Nabi SAW telah berwasiat kepadaku agar aku tidak bertemu Allah dalam keadaan membujang…”
 

No comments:

Post a Comment