Saturday, April 9, 2011

SERINGKALI KITA KHUSUSNYA KAUM HAWA YANG MASIH BELUM BERGELAR ISTERI MEMAKAI BAU-BAUAN KETIKA KELUAR DARI RUMAH.. NAMUN, APAKAH PEMAKAIANNYA DIBENARKAN DALAM ISLAM? KEPADA KAUM ADAM, ANDA DIGALAKKAN MEMAKAI BAU-BAUAN KE DALAM RUMAH ALLAH IAITU MASJID. Beberapa hadis yang berkaitan dengan minyak wangi. Semoga bermanfaat untuk kita bersama ^__^

Hadis Pertama :
“Barangsiapa yang diberi harum-haruman, maka janganlah dia menolaknya, sesungguhnya ia itu ringan bebannya (ringan dibawa) dan harum baunya.” 
(Shahih riwayat Ahmad, Nasa’i, Muslim dan Abu Dawud dari jalan Abu Hurairah)

Hadis Kedua :
“Diberi kecintaan kepadaku daripada (urusan) dunia kamu, ialah : wanita, harum-haruman/wangi-wangian dan dijadikan kesejukan dimataku di dalam sholat.” 
(Shahih riwayat ahmad, Nasa’i, Hakim dan Baihaqi dari jalan Anas bin Malik)

Hadis Ketiga :
“Sebaik-baik harum-haruman (buat kamu) ialah : kasturi.” 
(Shahih riwayat Ahmad, Muslim, Abu Dawud, Nasa’i dari jalan Abi Sa’id al Khudriy)

Hadis Keempat :
“Apabila salah seorang dari kamu (kaum wanita) menghadiri (solat) isya’ (di masjid) maka janganlah dia memakai wangi-wangian.” 
(Shahih riwayat Muslim, Ahmad, Nasa’I dari jalan Zainab)

Hadits Kelima :
“Siapa sahaja perempuan yang memakai harum-haruman, maka janganlah dia menghadiri (solat) isya’ di (masjid) bersama kami.” 
(Shahih riwayat Ahmad, Muslim, Abu Dawud dan Nasa’I dari jalan Abi Hurairah)

Hadis Keenam :
“Apabila seseorang perempuan keluar ke masjid, maka hendaklah dia mandi (membersihkan diri) daripada wangi-wangian sebagaimana dia mandi daripada janabat.” (Shahih riwayat Nasa’i dari jalan Abi Hurairah)

Hadis Ketujuh :
“Siapa sahaja perempuan yang memakai minyak wangi kemudian keluar ke masjid nescaya tidak diterima sholatnya sehingga dia mandi terlebih dahulu (membersihkan dirinya daripada wangi-wangian tersebut).” 
(Shahih riwayat Ibnu Majah dari jalan Abu Hurairah)

Hadis Kelapan :
“Siapa sahaja perempuan yang memakai minyak wangi, kemudian dia keluar, lalu dia melewati satu kaum (orang ramai) supaya mereka mendapati (mencium) baunya, maka dia itu adalah perempuan zina.” 
(Hasan riwayat Ahmad, Nasa’i, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Hibban, Hakim, Ibnu Khuzaimah dan Thahawi dari jalan Abu Musa).

Kesimpulan :
1) Perempuan dibolehkan bahkan sangat disukai memakai wangi-wangian di dalam rumahnya khususnya untuk suami (jika ada).
2) Perempuan yang hendak keluar rumah, maka wajib hukumnya membersihkan dirinya daripada wangi-wangian sebersih mungkin.
3) Haram hukumnya bagi perempuan yang keluar rumah, baik keluar ke masjid apalagi ke tempat-tempat lain dengan memakai minyak wangi/harum-haruman/wangi-wangian.No comments:

Post a Comment