Friday, September 7, 2012

ISLAM itu AGAMA SYUMUL

♥ ISLAM AGAMA TERBAIK ♥

" kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, (kerana kamu) menyuruh (berbuat) yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada ALLAH.sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara kamu ada yang beriman, namun kebanyakkan mereka adalah orang yang fasik" [Surah Ali 'Amran, 3:110]

p/s :Namun apakah sumbangan kita untuk menjadi umat yang terbaik ni ?


No comments:

Post a Comment